Tuesday, 30 December 2008

Ini Andan Datai Baru

Lama amat nadai nyenguk ruai. Baru bisi ari nyenguk enda lama. Meri selamat ari Krismas agai bala kitai taja pan udah lepas. Pia mega meri selamat taun baru 2009 nuju bala semua ngajih ke taun baru ti ka datai meri pengerai engau pengelantang ngagai semua tajapan ekonomi jatuh merudummmmmmmmmm.

Pagila 30hb - pansut result PMR - sida anak relax sida indai takut. Nama enda utai ulih sida anak neh. Munyi ko jaku nembiak maia aritu apa-apa jelahhhhhhhh (kenu ko mulut - dalam ati nyampau meh enda pia- semua kitai ngarap utai ke manah)

Ngagai bala kaban ti bisi ngabas ruai sekumbang aku ka lama belelang - minta ampun auk nadai brita ngelama tu binzzzzzzzzzzzi. Ba post ke sebedau tu binzi besimpan ke barang. Seminggu tu binziiiiiiii mansut ke barang. Ia ga pagar rumah benung digaga akai daiiiiiiiii engai sakap aku.

Selamat Taun Baru 2009

Sunday, 30 November 2008

Ruai Petang

Apu lama ruai petang enda ditungku ka api. Maioh pengawa kenu ( nadai nya nyengala ta maioh) tang laban ke lumbu nya meh alu enda tembu-tembu. Tambah mega bisi diri sebilek datai (apai n indai sereta menyadi aku engau bala anak ia). Nya meh semingu ke dulu nyin gagau bebai ke sida bejalai ga. Siang bejalai malam besikap ke barang. Nasib apai engau indai aku bisi datai - pama amat laban bisi urang nulong aku kelebih agi nyikap barang ke bebesai, bebuka ka kali astro ( ti ngasuh urang muka nyau rm50).

Akaidaiiiiiiiiii barang alu engai abis2 disimpan. Kumbai dah tembu alu apin ga iskkkkkkk nyu asai ke patah tulang belakang. Ka enda ngenyadi ke enda ngaji urang. Pama amat ga ti ngasuh urang nyikap. Nadai bajet - pama ga kena bebeli ke barang bala anak ke masuk sekula taun baru nyin ila.

Nya meh kebuah ruai lama amat petang - gagau ka pindah pulai. Nyu sekut dalam meda tugung barang. 2/12 tu baru forwading agent ngangkut barang.Thursday, 13 November 2008

TARA 3


Yessssssssssssssssssss team Malaysia (Ida n Tania) engau final 3 The Amazing Race Asia, congrats agai seduai ia. Bulih tahan seduai deh.
Maia Bernie engau Henry keluar frust menungingggggg aku laban ngarap ke 2 team ari Malaysia masuk final 3. Seduai sigi peluang tang biasa meh adat belumba macam2 meh kena urang ngalah ke kitai.
Team ari bala parey engai endar aku meda kelebih agi lelaki ribai ka engau indu parey nya.
Ehaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ngarap ke Ida seduai Tania ulih baka TARA 1 suba meh.
Enda sabar ka nganti final.
Good luck agai seduai ia

Monday, 10 November 2008

Pemisi Sekula - Nama Pengawa???
Mingu baru start nembiak kemisi. Tuchum sida indai kedua taja kedua tusah ati. Taja mingu baru start kemisi tang laban SPM start saritu maioh sekula tumu kemisi, bala anak saritu dah badai nurun agi semina ia ke sekula primary aja ka agi nurun.

Kaban aku siku udah mai bala anak cuti-cuti ng latak. Kemari betemu engau sida menyanak ba curve. Bendar kaban suping hehehe sigi tuchum belama tukay JANINE nama Doris nemuai ke ng latak. Pia meh angkut anang
Aku ulih guyang kaki mimit maia nembiak kemisi tu, pama meh ulih belelak mimit. Nama prugrim aku maia cuti tu nehhhhhhh???? nganti berunding dulu hehehe tang yang pasti RTM sudah semestinya ko kitai. Tang kada ke ulih minta kerja ba RTM aku maia kemisi sekula tu ila deh nyampau meh kada enda nyu beterangap pengawa nganti.
Diatu nyu ka mutah aku meda tugung kutak di rumah. Ukai semina maia betusun ka barang ti ka mutah, meda kutak nyu temutah meh aku. Baka ni nya ka cuti deh! Nadai jalaiiiiiii
Bah selamat kemisi sekula ngaga bala anak-anak engau bala cigu.
a

Thursday, 6 November 2008

Wednesday, 5 November 2008

Bejegau Ke PD

Kala cuti bendar kami menyanak bejalai. Ba menua ke semak2 aja meh nya ke ke ulih diri hehehe. DD sida ia cuti ga, nya kami manak ngambi kesempatan dalam kesempitan. Pulai ari Cameron ari siti alu agai PD (sigi dah plan kin enda baka agai Cameron)Dua malam kami manak din - nadai nama-nama sigi rindu bejalai-rilik2. Bala anak bendar mandi ba pegung nyemerai n mandi ai tasik.

Bala anak mandi nyemerai seduai ia ngambi peluang diting nehhh

Nyu nadai dipeda view tasik diblock sida manak

Bulih tahan ka view pegung endur nyemerai tu maia malam ari - tang ke best agi ia dibuka 24 jam sapa2 ka nyemerai dini ari tau meh


Nyu liling pala sida ia begambar hehehe view tunga ke tasik (api ke dipeda di belakang nya shell empu refinery)


aku rindu ke deco bilek tu celap mata engau ati meda ko kitai


sempat beposing ba belakang chalet ba atas ai

Ngulu ke bala anak main pasir

Pengawa WAJIB hehehe mandi n nyemerai

Nyadi model bilek hehehe (Nyu teringat ke ti tinduk di rumah panjai bekibung meda deko bilek tu)

Beposing ba luar bilek chalet atas ai (hehehe di Brunei n Limbang maioh amat rumah atas ai hehehe apa nak heran muahahaha)

Saturday, 1 November 2008

Cameron Highland Part 1 - Bekuli Ngumpul Daun Teh

Ladang Boh Sg.Palas

Ladang Boh Sg.PalasDah Lelak Ngumpul Daun Teh Ngirup Pagi Dulu Engai Ke Lepi Maia Bekuli Ngumpul Daun Teh Ba Ladang Boh


Sempat Posing Maia Ke Bekuli Sida Manak Ba Ladang Bharat
Los Endur Bala Ke Kereja Ba Ladang Boh Sg Palas

Ba Kilang Endur Ngaga Teh Cara Tradisional Di Ladang Boh

Nyu Pedis Punggung Bendar Bekuli hehehe

Nya Ampau Daun Ke Ulih Kumpul - peiiiiiii tak nako2
Nadai plan ke ngagai Cameron tang laban anak aku ke tuai engau school trip sida kin DD ia nyu bisi idea ka mai kin ( engai enda escort anak dara ia kin). Nya pan kumbai enda nyadi laban ke last minute ke bulih endur diau. Maioh meh util bukai bisi kusung tang adai pan tan pama mat sewa enda alah hehehe dah ga patung agung nyu lemik bai niki bukit agai Cameron. Nyu tengah malam ke bekemas ke barang. Pagi 21/10 kami manak mupuk ia ga cuti panjai laban ke Depavali maioh amat ga urang kin. Nya meh kami manak sempat "bekuli" ngumpul daun teh, ngumpul strawberi engau ngumpul bungai.Thursday, 30 October 2008

Selamat Ari Pengada Minah Eleanor

Laban ke bara ke bejegau maia cuti depavali minggu nyin kemari nya nyu laun upload gambar ari pengada sida anak. Anak mami ke no 4 nyambut ari pengada ia ke 4 taun

Birthday ia sama engau
Lyana@randau-lyana 24/10 tu kemari. Ti nitih minta kek barbie tudah anak aku nya. Tang aku nyu enda ingat tambah agi minggu sebedau nya gagau sereta tinsin ka akak ia ke peresa PMR. Enda ngawa asal bisi kek ia meh nya. Anang aja nadai neh.


Selamat nyambut ari pengada ke 4 taun Minah!Nya meh gambar kek tudah tuai - sama size engau ia mehNya gamal urang dah 4 taun

Wednesday, 29 October 2008

Ngabang Raya Aga Mamadoyee

Mamadoyee bisi ngangau ke bala maia ia ngaga open house beserimbai engau ari raya tu kemari. Kami menyanak bisi datai maia nya tadi. Baru bepeda pangan diri meh kami duai. Ngelama tu bekelala ba blog aja.

Ia ngangau ke bala open house ari raya ba Restoran Bamboo ba Bandar Baru Bangi. Kira ke alu promosi restoran nya meh mamadoyee engau apai tuai ia. Sapa-sapa ka diau semak dia tau lalu agai restoran ia kia. Pemakai ke dijual dia pemakai laut ko mamadoyee.

Meri terima kasih agai mamadoyee engau sida sebilek laban ke udah ngangau ke kami menyanak datai.


Tu ia kaban blog : andan n mamadoyee


Tu gambar restoran sida mamadoyee : Restoran Bamboo

Thursday, 23 October 2008

Nepas Ruai

Lama udah ruai enda ditepas - gagau kenu. Tambah mega nyu nadai entu cerita tau berita deka dikunsi engau bala ke puh nyenguk ruaiini tu

Seraya ka nyambut Depavali@Dewali engau urang kisuk ga aku nyambut. Nya meh ruaiini dicat baru ga. Kati deh kitai ga rayat Malaysia deh sama bela engau nyambut ari Depavali meh enda pia.

Ngagai bala kaban ke nyambut Depavali - Selamat Nyambut Depavali agai kita

Tuesday, 7 October 2008

3N ( Nadai Nama-Nama )

Maia ke cuti semingu tu kemari nadai entu prugrim ka mindah jauh tusah ga lembau amat ka engau urang besekut ba jalai raya nyerumba urang pulai raya. Ka ngabang bala kaban laut nyu pulai kampung ga sida ia.

Nasib ga bisi bala ngangau ngasuh nemuai ke rumah engau bisi sekeda ngintu ari pengada, enda ga tak dedugau di rumah nangkap kuntrik engau RTM (rilik tinduk makai)

**************************************
Marlene seduai Fred bisi ngangau ke bala laban ke gaga ati nerima urang baru dalam pengidup seduai ia. Dah cukup sebulan baby girl seduai ia nya mai bala begelumu makai. Rami diri bala kami sebuat.


Baby Nia - urang berami ke ia - ia tinduk ngetat kediri


Sida apai kuntum@apai nia gaga ati melah kek kena nyambut penatai baby girl (nya kaban alu xtinsin rumah laban nyu bertambah sida sebilik)


Miss Bangkut Malamnya - Miss MagatTina (enda lebu marlene meli buk palsu ambi ke bisi dikena miss M


Gaga ati sida apai kuntum - ngajat engau mac ia malamnya

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Ari enam minggu nyin kemari dikangau Garry aka abang barney minah ngintu ari pengada ia ke 22 taun kami menyanak ba Taman Pertanian Bukit Cahaya Shah Alam. Ka ga engau bala laban ka mai budak lepak ba taman. Nyu asai ke bemalam ba langkau umai diau ba chalet ba puak kampung. Maioh amat bala malam nya, nyu asai ke begawai laban ke bisi poco-poco, bejugit, ngajat engau maioh macam pengerami bukai. Enda sempat ngambi gambar urang ke besday laban tukang gambar nyu dah tinduk maianya. Bisi bulih duit raya engau raya goodies agi bala anak taja ba puak kampung. (Kaban Garry bisi siku laut engau datai nanya ke bisi enda bala anak urang engau laban ka meri duit raya ko ia- Bai aja ko Garry bisi bala aku mai anak deh ko ia nyaut lautnya. Rejeki jangan ditolak hehehe terima kasih agai kaban Garry.


Tukang gambar dasuh ngambi gambar chalet tang indai ia difokus ke ia ga tak naka2


Seduai tu sigi enda muai peluang berendam ba pagun endur nyemerai (munyi ko ini) - nya bisi swimming pool ba puak kampung.


Bulih duit raya & raya goodies bala anak taja lepak ba puak kampung