Saturday, 27 June 2009

Baka Burung Pulai Ke Tansang

Ujung bulan 6 engau pun bulan 7 tu maioh bala kitai Iban ke nyu bekesebar diau di menua urang ngiga belanja (ke pengidup tauka kena melah pinang hehehe jaku tundi aja tu deh) baik ke diau sereta bekereja ba menua merika, sudirabia, prika, ostolia, eropah engau dini-dini alai maioh amat dinga aku udah datai di menua kitai laban ke maia tu jam sida kemisi sekula engau cuti musim panas.

Selamat datai sereta selamat pulai ke menua ngagai bala kita wai esp baka puteri seduai lyana. Lama dah nadai segap-segap belah ruai cyber sekumbang bulan kitai begawai tu nyu enda nemu rita utai. Semadi tadi udah ke tembu nyadi "indon" belelak alu nunga sida liptup nemuai enda lama ruai cyber nya baru nemu bala maioh dah pulai ke menua. Bisi kedua nyu udah ka pulai baru - baka Betty engau anak ia nyu ka pulai baru ke menua ostolia kin ga - terima kasih wai ila tua ngirup kupi baru ama nuan nemuai ke miri ( agai endur siti kenda sempat di lawa tua neh hehehe - ka enda meri peluang agai bala bukai ke ka begulai engau nuan ga)

Bulan 7 tu bala ari menua sudirabia maioh dinga aku ka pulai cuti ke menua - selamat kemisi engau selama nemuai ke menua agai kita wai esp agai indai lani ( ka puh nemuai agai ruai ini tu) mai anak ayam wai digaga ke kami di menua tu hehehe - pemadu!!!! neh munyi ko Dolly

Nya meh baka sempama burung pulai ke tansang ama datai bulan 6 engau bulan 7 bala kitai Iban ke diau engau gawa ba menua bukai pulai nemuai ke menua- nyenguk apai indai kaban belayan.

Selamat datai engau selamat kemisi agai kita semua