Thursday, 15 October 2009

Pengawa Aku

Lama ruai enda ditungkun ke api kelita - buruk amat ini andan diatu.

Bisi maia nyu lembau ga aku nurun ngirup pagi kediri dugau maca newskipa (munyi ko ini aku) kediri. Minggu tu lain mimit pengawa aku maia pagi, udah nganjung anak agai tadika alu nyau kin aku bejalai agai Bt 1 Kuala Baram meda urang bejual ikan.

Ukai semina ulih meli ikan ka baru (fresh from the ocean to the kitchen) tang mega rindu meda bala ke bebeli ke ikan mega. Rindu ninga bala indai tuai kedayan ke latah bejual.

Laban bala sida ke berikan enda sama datai - dia meh nama bisi sida datai ari tasik alu begelumu ga bala ke bebeli ke ikan nitih ke sida ia, datai baru bala raban sebengkah alu begelumu baru ke bala ka meda alu ke meli ikan ke baru datai. Hehehehe tuchum kediri aku bediri ngemata ke sida ia ( udahnya alu engau aku empu meh nitih ke bala sida begelumu meda ikan ke baru datai)

Maia bisi ikan ti kedeka ati alu meli meh ti enda nganti engka bisi sida ke dudi bulih ikan ke di kedeka.

Dah bulih nyau bala beterudus pulai mai sida ikan engau undang ke udah dibeli.

Aku ????? pan sama ga mupuk kediri.

Nama pengawa dah datai di rumah??????????????? alu ngereja ke sida ikan engau undang meh aku ( ikan nyamai laban dah dibela manah sida ke bejual tadi - dah buai tisik engau perut) Hehehe alu diguring aku meh sida ikan dehhhhhhhhhhhh! kenama tumu mat beguring ikan?????????????????????? Ahaaaaaaaaaaaa kena aku ngirup kupi hahahaha. Ikan ga baru ni enda nyu asai kerupuk nyu kerup-kerup. Blurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrppppppp kenyang ngetat kediri dahnya

Nya meh pengawa aku 2-3 ari tu