Thursday, 12 September 2013

Nyamai Mut-Mut Ditu

Nyu lelengau ke nulis ba blog tang meh tulang buruk amat. Saritu lelak dedugau dalam kerita nganti mr sulu betemu lutor manah agi aku kutap-kutap bejaku kediri dalam blog.

Ukai semina ruai aku aja penuh engau pukat empelawa ruai urang bukai sama bela meh peda aku.

Nyamai kutap-kutap kediri ditu Laban nadai urang entu maca sereta ulih ngumin.

Legi enti ba pisbuk kumbai urang nyindir urang ga Legi lelak dilaya urang kitai nadai nemu diri. Ia ka tukang ngelaya nya engka amat ngasai kediri kini nya nyu engkasak angat ia amat kitai tu ngelagu diri. 

Tusah mensia kelalu sensitif maia ari tu tang ka ga bekaban engau urang buka uji tak diau kediri ney nyadi kera sumbang

Arap udah tu rajin aku meresi ruai blog tu endur mansut ke Anak runding diri empu. Ukai ka nyindir urang enti sida ngasai nadai ko engau meh nya peneka diri empu ngemedis ke ati diri asal aku enda bejai tauka bejaku ka urang. Utai ke tulis aku nya semina Utai ka Mansa ba runding aku aja nadai sangkut paut ba urang ka udah parai tauka idup. Nasit meh enti diri empu ngasai. Baka sempama jaku laut siapa makan cikgu dia terasa pedas.

At last besapu ga pukat empelawa ba ruai Indai dara.