Friday, 6 April 2012

Kasih

Nyu  seminggu udah neighbour kaminya udah nadai. Ia empu cina lalu bini ia india. Anak dua iku lelaki, ia ke tuai udah abis college lalu baru udah kereja sereta anank ia ke biak baru primary 6. Bedau tuai baru 50an umur, agi kering laban tubuh sigi tegap.

Tadi pulai bejalai, aku bepansa engau anak ia ke biak pulai main bol. Nyu sinu aku meda tudah anak ia bermain kediri. Ngelama tu apai ia belama ngulu ke ia bemain. Nyu menati ke bala anak diri ga enti sema utai siti nyadi. Keni meh asai tudah tuai ditinggal apai pegi enda pulai-pulai. Tang laban ka nembiak kini agi ulih rari ke penyinu ati diri engau bermain. Indai ia alu bedau kala meda ia pansut sekumbang laki ia udah nadai. Beruntung ia laban anak tuai udah ulih dikarap nupi sereta nyaga seduai ia anak ka biak.

Nadai nemu apai tuainya sakit laban selalu meda ia bermain tiap lemai engau anak biak ianya. Semina nyu dua bulan tu aku jarang meda ia berjalan. Ti enda salah aku bulan 2 nyin kemari keterubah ambulan datai ke rumah kia. Kumbai aku sida bisi ngibun urang tuai, nadai ngadang nya ia.

Kedua kali ninga ambulan datai tumu pagi ari 6 minggu nyin kemari. AKu tumu meribit laban anak dara bisi pengawa ba sekula. Kami duai nurun baru dah ngelebus ambulan ke mai tudah tuai ke hospital. 

Angkat lemai ari 4 minggu nyin kemari peda urang bepasang ke camp. Laban ke puh sesegap beranjung berambi sida anak jampat endar nemu utai nyadi. Ati aku sigi alu nyangka. Pulai ngambi anak sekul lemai peda aku jiran sepiak engau laki ia bernadau ba luar, dikangau ke seduai ia aku nya baru nemu apai tuainya udah nadai. Seduai melaki bini pan enda nyangka, kumbai urang bisi kenduri.

Nya meh nama ajal datai nadai ulih ditulak. Tang jampat amat ga penyakit ia ngambi nyawa engka laun ditemu kini. Kena lung cancer tudah tuai. Ukai nama laban agi 1-2 tu agi tak regas meh gamal ia.

Ari dua tu kemari bakanya ga. Tekenyit ga ninga sida anak mai rita nembiak ke sama engau sida main bol mati dipangka kilat. Ni enda sinu ngena parai bujang tudah. Ukai siku tang dua iku. Seduai ari sekula ke sama sereta sama umur. Parai bujang enti ba kitai Iban cukup pemerinsa apai indai ke ditinggal ke anak. Ba menua lepeh ditu cukup balat kilat - keterubah ninga nyu asai ka tecabut nyawa empa pemalat. Nadai ga kala ningga ngemalatnya agi sekula ditu kelia 20 lebih taun ke udah ( engka enda ingat ga kini). Tiap-tiap taun jarang enda ninggal urang mati dipangka kilat. Takut amat ninga. Nama sida anak nurun bemain lemai udahnya ujan ari sigi keput-keput asai ati, enda sabar nganti sida pulai. Amat takut endar aku ke kilat menua urang ditu.
Ari