Sunday, 30 November 2008

Ruai Petang

Apu lama ruai petang enda ditungku ka api. Maioh pengawa kenu ( nadai nya nyengala ta maioh) tang laban ke lumbu nya meh alu enda tembu-tembu. Tambah mega bisi diri sebilek datai (apai n indai sereta menyadi aku engau bala anak ia). Nya meh semingu ke dulu nyin gagau bebai ke sida bejalai ga. Siang bejalai malam besikap ke barang. Nasib apai engau indai aku bisi datai - pama amat laban bisi urang nulong aku kelebih agi nyikap barang ke bebesai, bebuka ka kali astro ( ti ngasuh urang muka nyau rm50).

Akaidaiiiiiiiiii barang alu engai abis2 disimpan. Kumbai dah tembu alu apin ga iskkkkkkk nyu asai ke patah tulang belakang. Ka enda ngenyadi ke enda ngaji urang. Pama amat ga ti ngasuh urang nyikap. Nadai bajet - pama ga kena bebeli ke barang bala anak ke masuk sekula taun baru nyin ila.

Nya meh kebuah ruai lama amat petang - gagau ka pindah pulai. Nyu sekut dalam meda tugung barang. 2/12 tu baru forwading agent ngangkut barang.Thursday, 13 November 2008

TARA 3


Yessssssssssssssssssss team Malaysia (Ida n Tania) engau final 3 The Amazing Race Asia, congrats agai seduai ia. Bulih tahan seduai deh.
Maia Bernie engau Henry keluar frust menungingggggg aku laban ngarap ke 2 team ari Malaysia masuk final 3. Seduai sigi peluang tang biasa meh adat belumba macam2 meh kena urang ngalah ke kitai.
Team ari bala parey engai endar aku meda kelebih agi lelaki ribai ka engau indu parey nya.
Ehaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ngarap ke Ida seduai Tania ulih baka TARA 1 suba meh.
Enda sabar ka nganti final.
Good luck agai seduai ia

Monday, 10 November 2008

Pemisi Sekula - Nama Pengawa???
Mingu baru start nembiak kemisi. Tuchum sida indai kedua taja kedua tusah ati. Taja mingu baru start kemisi tang laban SPM start saritu maioh sekula tumu kemisi, bala anak saritu dah badai nurun agi semina ia ke sekula primary aja ka agi nurun.

Kaban aku siku udah mai bala anak cuti-cuti ng latak. Kemari betemu engau sida menyanak ba curve. Bendar kaban suping hehehe sigi tuchum belama tukay JANINE nama Doris nemuai ke ng latak. Pia meh angkut anang
Aku ulih guyang kaki mimit maia nembiak kemisi tu, pama meh ulih belelak mimit. Nama prugrim aku maia cuti tu nehhhhhhh???? nganti berunding dulu hehehe tang yang pasti RTM sudah semestinya ko kitai. Tang kada ke ulih minta kerja ba RTM aku maia kemisi sekula tu ila deh nyampau meh kada enda nyu beterangap pengawa nganti.
Diatu nyu ka mutah aku meda tugung kutak di rumah. Ukai semina maia betusun ka barang ti ka mutah, meda kutak nyu temutah meh aku. Baka ni nya ka cuti deh! Nadai jalaiiiiiii
Bah selamat kemisi sekula ngaga bala anak-anak engau bala cigu.
a

Thursday, 6 November 2008

Wednesday, 5 November 2008

Bejegau Ke PD

Kala cuti bendar kami menyanak bejalai. Ba menua ke semak2 aja meh nya ke ke ulih diri hehehe. DD sida ia cuti ga, nya kami manak ngambi kesempatan dalam kesempitan. Pulai ari Cameron ari siti alu agai PD (sigi dah plan kin enda baka agai Cameron)Dua malam kami manak din - nadai nama-nama sigi rindu bejalai-rilik2. Bala anak bendar mandi ba pegung nyemerai n mandi ai tasik.

Bala anak mandi nyemerai seduai ia ngambi peluang diting nehhh

Nyu nadai dipeda view tasik diblock sida manak

Bulih tahan ka view pegung endur nyemerai tu maia malam ari - tang ke best agi ia dibuka 24 jam sapa2 ka nyemerai dini ari tau meh


Nyu liling pala sida ia begambar hehehe view tunga ke tasik (api ke dipeda di belakang nya shell empu refinery)


aku rindu ke deco bilek tu celap mata engau ati meda ko kitai


sempat beposing ba belakang chalet ba atas ai

Ngulu ke bala anak main pasir

Pengawa WAJIB hehehe mandi n nyemerai

Nyadi model bilek hehehe (Nyu teringat ke ti tinduk di rumah panjai bekibung meda deko bilek tu)

Beposing ba luar bilek chalet atas ai (hehehe di Brunei n Limbang maioh amat rumah atas ai hehehe apa nak heran muahahaha)

Saturday, 1 November 2008

Cameron Highland Part 1 - Bekuli Ngumpul Daun Teh

Ladang Boh Sg.Palas

Ladang Boh Sg.PalasDah Lelak Ngumpul Daun Teh Ngirup Pagi Dulu Engai Ke Lepi Maia Bekuli Ngumpul Daun Teh Ba Ladang Boh


Sempat Posing Maia Ke Bekuli Sida Manak Ba Ladang Bharat
Los Endur Bala Ke Kereja Ba Ladang Boh Sg Palas

Ba Kilang Endur Ngaga Teh Cara Tradisional Di Ladang Boh

Nyu Pedis Punggung Bendar Bekuli hehehe

Nya Ampau Daun Ke Ulih Kumpul - peiiiiiii tak nako2
Nadai plan ke ngagai Cameron tang laban anak aku ke tuai engau school trip sida kin DD ia nyu bisi idea ka mai kin ( engai enda escort anak dara ia kin). Nya pan kumbai enda nyadi laban ke last minute ke bulih endur diau. Maioh meh util bukai bisi kusung tang adai pan tan pama mat sewa enda alah hehehe dah ga patung agung nyu lemik bai niki bukit agai Cameron. Nyu tengah malam ke bekemas ke barang. Pagi 21/10 kami manak mupuk ia ga cuti panjai laban ke Depavali maioh amat ga urang kin. Nya meh kami manak sempat "bekuli" ngumpul daun teh, ngumpul strawberi engau ngumpul bungai.