Monday, 29 March 2010

Menua Ribai Last Episod

Ia ke bendar nadai entu utai ka tusi tauka dibantai sama aja tang laban ke udah madah deka nyambung siti da agi lebum ari menua ribai, barang utai meh dibantai. Udah ke ngintu Christmas ba Leicester kami manak mulai kediri ke London baru 26/12.Puuuuu balat jalai jim maioh amat ga urang bejalai. Nadai entu prugrim kami 3 ari sebedau mulai kediri ke menua. Ka agai Oxford bos besai enda nyaut laban ia kebendar ia keran mai agai Chelsea (enda abis2 engau prugrim bul adehhh-kami nadai nyaut siku) Nya alai sesegau belah lundun aja ngelawa sida mdm tusut, nepan mata lundun, nuci mata sebelah harrod, lepak belah park ngelaban ari celap . 3 ari tu bendar nurun niki underground nyu ka urang din meh.


mudil apai dara ke mitnya nyu nguap -urang menikmati view menua lundun kami duai duduk ngetat kediri nyu enda alah aku merap ia dehhhh peda gamal sida indai ukainya besaisebedau nepan mata lundun - ngambi view ari jauh dulu - akaidai naka meh pemaioh mensia, enda nemu aku pemanjai baris. Sebedau ke ngulu ke sida anak meh ti enda lembau aku suba 2004 kia bendar meh bebaris ukai mina bebaris ke niki tang meh tiket bebaris lama meh suba terubah nepan utainya-tu tadi kami ngambi tiket begulai engau tiket agai mdm tusut bisi murah mimit. Anak ke lelaki mai agai rumah antutmenua lundun tang sida ke indu engai takut


Enda entu dipeda utai laban ke penuh engau mensia sama belah berebut ka ngambi gambar ke manah view - enda ngawa view pala apai tuai ribai nyin ga dipeda pama meh heheh


sebedau mulai kediri begambar dulu


wie seduai minah miting engau ubama-nama enda utai ke miting ke sida 3 ia tu neh???


Nyu puas begambar engau patung mensia begambar engau katun sida indai dara

begambar engau simon - ngicha ka ngambi sida anak belagu engau merikan idul


Ke penudi nepan ketapi baruh tanah -kada agi nepan utai bakatu agi neh

Begambar engau sida Doris menyanak ba mua Batu Kering Lundun


Tugu pengingat ba seberai Albert Hall - dipedaari jauh statue ke kuning nyin baka patung BuddhaNyu nadai utai bukai digambar hahaha - tong endur muai "gemala" sida ukoi digambar meh

Ari jauh ukai main agi ke begambar engau sida angsa, sida swan engau sida burung - nyu dah semak getar2 ia takut meda sida swan nyu berebut ngelawa ia - nya semadi puas ditunduk baru ka nyu dicekak ia rekung igat endur bepasung laban ke takutUkai mina burung, itit, angsa, swan jinak, sida tupai pama agi. Ti nuan tu diau menua kami udah nuan di Q aki ko bala anak aku hahaha sigi nyadi lauk aki kita mehnya ko aku laban ke gemu-gemu


Nunda urang begambar ba statue kuda ba Oxford Street - apu ka amat urang begambar ditu, sampai kedua sangup niki nasit kemihanman kami enda ngasuh niki endur ia ngambar gambar kami


Minah keran mai agai fun fair ko ia nganu winter wonder ka digaga ba Hyde Park


Seduai ia aja meda utai dalamnya, kami 4 lepak ba oxford street aja nyampau meh minah ke meda utai bakanya


Utai baka tu baru ngasuh idup isi ia


Engau urang besekut ba Oxford street-enda aku ka meli utai meda mensia nyu bebaris panjai meda urang suping aja meh

Friday, 26 March 2010

MasJoko

Post ensera mas joko tu nyu ka sama engau post ahli mesyuarat pagar 2 taun ke udah lalu.

Kebuah pio laban bala artis ka berlakun dalam drama dari seberang tu sama penatai sida ia, nun di seberang sana. Ensera tu nyadi pagi tadi lebuh maia aku nyembui gari ba belakang rumah. Nemu aja meh ppengawa indai dara udah beranjung anak skula.

Dinga aku capuh sida "pelakun" dari seberang berandau engau pangan diri - nadai nya maioh deh tang batang rekung sida tu sigi besai enda ibuh ngena engkerepun munyi ko niang ini. Mula-mula seduai indu ke betunga belakang rumahnya berandau - agi gaga ke pangan diri laban "pelakun" dari seberang ke sepiak rumah sewa kami nya baru keereja engau indu bilun bepun maia kemisi sekula tu tadi.

Dua ari ti udah ba ujung rumah ke betunga belakang endur kami diau dirinobit urang ka empu, nyadi kita nemu pelaba aku sapa urang ke ngereja ke rumahnya. "Hero" dari seberang bala sida mas joko hehehehe. Engka nyu kemuas nilik sida "heroin" ala-ala krisdayanti alu ngaga prugrim aram bekelala meh sida "artis" dari seberang tu tadi deh. Macam-macam meh utai dikerandau ke sida. Aku tu majak meh nyembui gari tang pending baka pending lintah hahaha. Ia ga gari ngemaiohnya laban kemari enda bebasu. Alu beberi numbor talipaun binching meh sida ia deh. Ia ga bala hero nya diau ba rumah ka dirinobit sida ia. Ewah-ewahhhhhh tuchum sampai ke pending ba hero mas joko laban bisi pemerindang ati.

Klimaks engau ending drama dari seberang tu agi panjai pelaba aku laban rumah ke dirinobitnya bedau ngari-ngari major renovation ko ribai. Sigi panjai drama bersiri dari seberang tu. Indai dara nyadi penonton setia - ni enda tiap pagi ngeredai /nyemboi gari sigi meda pengawa engau ninga randau sida ia belama - heroin ke sepiak rumah ke rinobitnya engka kurang agik pelaba aku laban bisi indai bos ia selalu bisi di rumah tang ia ke sepiak rumah kami tu sigi nyadi ia laban bos indu ia terebai jauh nyadi indu bilon international flight sampai 3-4 ari ningal ke rumah laki ia enda keja tang puh bejalai ga diatu sekumbang bisi ama.

Bah ila nyambung baru drama bersiri sida mas joko. Tungguuuuuuuuuuuuuuu

Monday, 22 March 2010

Pantun Bulan

Lama amat nadai kala ninga pantun bulan. Agi kelia laban nadai maioh pemerindang sigi ninga ka radio aja meh. Sebedau nurun skul pagi sigi enda tau nadai pantun bulan. Agi aku ingat ka tune pantun nya. Mina leka pantun nya enda aku ingat. Nemu urang ke rebak aku engau sida ke tuai agi urang ka belagu ke pantun bulan tu pelaba aku. Apai tuai tu dikumbai urang bisi pemandai taja enda skul ke formal, DUNGGING nama. Aku nemu cerita pasal apai tuai tu semadi ke begulai engau tanah uchu. Ia Maia ke sama-sama ba UKM suba. Ti ka nemu cerita pasal apai tuai ka tiap-tiap pagi ba radio Iban bepantun bulan ka dikarang ia empu abas blog tanah uchu ia Dr.Bromley Philip ba ibanalphabet.blogspot.com.

Thursday, 18 March 2010

Uji Try Cuba

Nguji beblog ngena ipun tudah indai dara engau alah kasak ke Sebugey he3 tang Sebugey best mai bisi kelas tusin ngena blubihi engi aku tu nguji ngapa munyi ko sempama jaku laut Baka sida ke buta ka ngiring pangan diri ka sama buta pahai kitai ha3. Enda ngawa pupil ngawa pupil begadai meh wai indai dara. Jamah lubah munyi ko sempama kitai

Tuesday, 9 March 2010

Kala Ka Udah

Part 4 - Nyu bercampur baka sida rujak

Apu nyu majak besambung pengawa indai dara neh. Kasak ke meh kala ke ka, enda pia. Pelaba aku bisi sekali dah agi sambung cerita begambar nya baru abis. Ba part tu nyu becampur cerita laban ka salah upload gambar gasak ka aja meh lelak ga udah upload nyu dibuai ngapa, kapa enda nyu becampur-campur ni enda nyu neber inding sturi laban nya. ( Ia ke amat ka becerita pasal pejalai kami manak agai menua area tengah2 menua UK - sempat nyenguk Nothingham, Birmingham, engau Leicester.


lawa agu sida ribai ba menua sida Lyana din macam2 stail - (sekali tu enda aku nguji udah suba nya enda sakai agi hehehe)


macam-macam pisin sida agu ribai di Paris


ti ba menua kitai ukai main pengemar brussel sprout tu enda alah empa (tambang bilun tudah jara ni enda ama datai menua malaysia nya 2-3 kali lipat. rindu meda


engai sida laut ngena baju libapul laban tin gadung tu hahahasempat lepak ba Queens Park udah ke engau urang besekut belah market sebedau kedai tutup lemai 24/12

trademark Birmingham - rumah/building belakangnya


nya ia sida indu laut nyu besuyuk begambar melakang ke gerija ba Birmingham - naka pencelap lemainya snow bisi labuh ba Birmingham ngejung ke bas ke ditepan kami manak nyu delay 2 jam bekejang ke Leicester bisi accident jalai licin laban snow (bidik-bidik kami manak)

nya ya minah nyu mogok nyadi mudil dd ia - nya alai nyu dipelakang ke ia kamera lelak bejalai ko ia ( ukai nama laban nadai palan endur ia ia bemain tambah mega stok tusu ia dah abis enda mai bekal maioh nya mudil mogok enda cukup upah hahaha)

niki bukit agai istana ba Nottingham dunya endur Robin Hood


begambar engau petungal (Banan) engau aunty Mena kami manak ari Leicester nepan engau aunty Na pulai ngena train.


belah pasar menua Nottingham

enda ingat nama sungai/terusan ba Nottingham

sempat betanda atas snow empa pengaga ati


puas ati ia


ngali kediri ia ngaga snow angel

gaga amat minah bemain engau snow puas ati iasida tu ari upis betanam betupi ari menua miri ngaga pejalai sambil belajar ngagai kebun capi sida apai kunyung ba menua Leicester alu meda endur sida ngaga cis engau tusu (tang hugi laban urang ka ngaga nadai sarinya laban udah cuti kehisamas

Guest House - endur kami diau ba Leicester (Mount St. Bernard Abbey) rumah kelia 200 lebih taun ba belakang rumah tu endur bala apai kunyung diau


besambunggggggg siti episod agi pelaba aku ensera ini andan

Menua Ribai Part 3

Ball Bola Bul

Part 3 - tu sigi naai entu pejalai bukai. Sigi ngelawa endur main bul ka pemadu dikerindu ke anak bujang indai dara (kelebih anak bujang siku nyinnnnnn) Datai di Liverpool nyu tengah malam kami manak ari Paris - terengkat ba penyangkai bilun John Lenon. Dua malam kami manak ditu sebedau pindah sereta ngelawa menua midland. Jarang amat ditu bisi snow ko urang Liverpool ka sama bilun engau kami ari Paris lebuh apai tuai aku nanya bc snow kenda Liverpool. Sekali dani pagi ari siti peda burak jalai nehhhhh bidik meh sida minah meda snow baru. Kami enda bemalam ba manchester. Laban enda jauh ari Liverpool nepan bas kami manak sejam lebih meh pejalai kin.Ba Manchester sebedau kami mulai kediri ke Liverpool bc meh snow labuh

ba mua stadium MU

nyadi mudil bul

ba mua red cafe endur kami nganti seduai mapai ke engau tour agai stadium n museum


Laban apai engau anak gila bul - nasib kami manak manah amat laban bisi betemu engau siku ari legend main bul menua England SIR BOBBY CHARLTON (betul kenda sepiling ny NEY). Tang kami betemu engau ia maia kami nemuai agai Disneyland. Ia engau sida sebilek pan nemuai kia ga.Gaga anak bujang indai dara

Ball Bola Bul Part 2
Udah nganjung anak bujang nyenguk Old Traffold ba manchester engai nyadi enda ga nganjung anak bujang tuai agai Anfield. Tusah sida apai engau anank enda sama team. Sida indai dara engau anak-anak dara ia nyadi mangsa. Ka pan enda nyadi penungu aja meh. Tukang meda engau nyadi mudil aja sida indai dara endau anak-anak dara ia

puas ati sida apai dara - peda utai ke dibincing alam plastiknya - nya ia bulih
(indai dara aja meh nadai bulih)Minah nulung DD milih ni baka no kedeka

-Pengawa sida indai dara engau anak dara ia-ama lelak nganti alu digambar urang nydi mudil iklan libapul (alu nyengkau pen nyengkau sida anak dara utai dia peda aku)
puas ati anak bujang indai dara ke tuai

ka ngambi view api ka lilap2 ba belakang nyin bisi tulis Liverpool enda ga terang
Liverpool

ba mua studio endur nyimpan peningat ke sida Beatles
(Pub keterubah endur sida belagu sebedau ke pemes-Tavern)


tebing tasik menua Liverpool