Monday, 31 May 2010

Sinu Ngenang

Kena mantup ke ati ke tetenguk ka engau urang begawai di rumah panjai - aku nulong update pengawa bala di rumah panjai din.

Maia tu bala ke nurun ngupa udah lama mulai kediri ke rumah berangkut maioh macam upa. Ti apai aku tumu pagi tadi seduai ia indai nurun ngupa. Urang ke rajin ngupa memaioh udahnya dijual agai bala ke engai kiruh ngupa. Pabarit aku sigi upa pantu. Dudi nyangkau utai bukai upanya meh.

Bala ke bebeli ke barang pan nyu maioh meh udah mupuk mulai kediri - nyu beringku bala bebai ke barang - last minute suping kenu bebeli ke macam daging engai ke jai - nemu aja meh rumah panjai ngena enjin api mit ukainya 24 jam ni ga ulih nyimpan maioh utai ba peti sebok munyi ko niang ini. Ni bala ke bebeli ke sayur agi. Ti di rumah panjai din meli sayur campur meh urang kenda meli kami sebilek kapa aku nyaaaaaaa nyu lelak makai sayur cina. Bala anak mit ngambi peluang ngiga duit nulong ngangkut ai ke nyu bepuluh krik dibeli bala ke bisi utai kena meli.

Bala indu - agi gagau di dapur begaga ke kek - indai kami sigi gerenti kin kia dikangau ke urang ngelumai tepung kena ngaga penyeram. Ia ga lelak amat ngepuk penyaram -kasih tudah nya ko aku madah kediri pedis lengan nuan ( ia ga sigi amat ga deh - pulai ngelumai legi nyu kuplin madah ke lengan nyu tengut2)`Ti aku pulai saritu sigi jam aku bekerit / bebuai bulu mua. Hahaha sigi pengawa sanu nya ko bala nama enda ka gawai enda ia ati bekerit ( anang nganu wai sigi baka - taun tu kemisi tukang kerit aku neyyyy nadai bekerit laban kenda pulai)

Bala anak mit mega maia tu ngambi peluang nguji ke pengelaju sida belanda belah ruai - nyadi ke track sida ia ruai. Palan endur sida ia begagai tauka bemain sigi gerenti ba ruai apai aku. Ko jaku setegal apai aku maioh uchu agi mit nya bala kia magang. Taun tu siku aja uchu apai aku ke agi mit umur 6 taun pulai - agi ga dia sida bepalan. Kuchau2 indai ngerara sida malam tadi engai meh sida rari.

Bala tukang panggang start bepanggang ke daging - sigi nyadi mat sentul kedua laban peluh sigi beteritik - didaing api ia ga dunya diatu ngangat nya hehehe gerenti bisi xtra penyamai utai tunu laban peluh sida mat sentul runggu pendiau sida manuk tuai, jani engau serati laban maioh amat sida sekaban nyadi mangsa api tunu bala Iban saritu.

Bala ke sigi tukang ngirup sigi enda ngetu meh ke ngirup kesetak ulu kesetak ili bereban-reban ngirup - lelak sepi aku nyadi tukang bela laban bala sigi enda ngetu tama ke bilek maia rami ketu

Nyu ka mupuk indai berapi/nyumai utai pakai lemai legi ( nadai engau makai sepisil) sigi lauk rumah panjai meh, Selalu maia tu maioh undang sigi pesta undang kami sebilek laban apai aku rajin ngiga undang. Ti ia nadai bulih bisi supplier (bala menyadi indai aku ari ili) ga meri. Nya meh pengawa lemai tu maia jam makai engau berami nganti ke ngirup ai pengayu tengah malam. Malam legi talipaun nanya ke rita sida ia

Selamat Ari GAwai

Saturday, 22 May 2010

MULAI KEDIRI KE MENUA

Gawai nyu dah semak. Maioh bala udah mupuk mulai kediri ke menua - rumah panjai laban ti ka nyambut gawai. Sida indai-indai pan udah mupuk seminggu dua tu begaga ke utai dempa kena ngintu ari gawai.

Engi Jenny @ Sebugey udah ngayam ke ensekut ba beluk ia kena ngintu ari gawai. Gaga maioh meh wai. Aku lama udah enda entu engau urang begaga ke ensekut tauka kek. Pengawa maioh amat alu nadai entu ari. Ngiga utai muntang meh laban ke maioh kek tunjuk engau ensekut tunjuk belah pasar.

Lagu gawai pan nyu enda ngetu meh dipasang ba radio waifm. Di rumah panjai nyu degum-degum hifi dipasang ke lagu gawai. Bala ke rajin ngabas bubu lama udah belabuh berabas ke bubu. Bulih ikan palau belama urang ke rajin ngabas bubu ko indai.

Nyu ba pending lagu tudah niang Sudirman (Balik Kampung) Engi kami manak enti pulai ke rumah panjai sigi lagu tu dipasang semanjai jalai. Ati ga gaga pulai begawai tambah agi lagu rancak ni enda rindu ati.

Nanya meh bala nama kebuah enda pulai. Sigi enda ko aku laban ke baru datai bulan satu tu tadi, tambah mega sida anak agi peresa maianya. Ngenda kediri meh. Nadai entu anak belanja kena pulai engau begawai.

Enti rajin ngintu mimit ga kami manak kediri ditu - ti rajin nganggau ke bala kaban siku dua ga engau betunga ujung minggu. Engai nyadi ga ngintu 1/6 - anak agi sekula magang ( munyi ko aku tadi benung peresa maianya)

Thursday, 20 May 2010

Ikan Parang Ikan Kerapu

Nya ia nyu baka ke bejual ikan post indai dara sekali tu - bisi ikan parang (engka ka ngaga kerupuk kini) bisi ga ikan kerapu.

Ia ke bendar post ke sekali utai sebarang tauka sengapa aja nadai nama-nama semina munyi ko jaku laut endur merapuuuuuu aja. Pengawa maioh tang saritu aku bangat buruk ka ngereja. Semina pagi tadi sempat besapu (dalam engau ba luar) dahnya nganti "ulun" aku masuh gari ngirup milo angat engau bread berinti telur guring mata kerbau. Dah kenyang alu nunga litup xtvt WAJIB setiap pagi - muka mua surat, muka twitter muka beluk. Dahnya tuchum kediri maca beluk kaban, maca mua surat engau betundi begagai engau kaban ba tweeter.

Nama udah nunga litup alu nyadi pemuruk indai dara - nyu semadi angkat ngetat kediri rilik - mandi lembau meh semadi nyu ka pukul 12 tengah ari baru mandi laban ka nurun ngambi anak pulai sekula. Saritu akaidaiiii raya ga pengelusu aku - enda berasap dapur indai dara tengah ari tu (entah nyu pedis isi bai bendar besapu pasir ba luar laban lama dah enda disapu - nyu pedis belakang) Tapau aja meh legi .......

Sebelah "mua surat", "beluk" engau "twita" majak bala madah kediri endar sabar ka pulai begawai di menua. Auk bisi peluang pulai , anang enda pulai ke menua engau berami gawai. Kami manak enda engau begawai taun tu. Ngining urang aja meh.

Umbas nya merapu indai dara, mandi alai - auk mupuk aku ka mandi dulu (hahaha baka meh maioh urang maca utai aku tu hehehe bisi 2-3 iku ka rajin nyenguk beluk indai dara meh)

Sunday, 16 May 2010

Selamat Ngintu Ari Pengajar

Selamat ngintu ari pengajar ngajar semua pengajar , sida ke udah nyadi pengajar ( hehehe engai enda wish diri empu ga neh) engau bala ti benung belatih nyadi pengajar. Taja meh pengawa tu enda glamer sereta suah amat enda dikenati ke urang tang meh TUHAN aja meh nemu pemanah engau pemesai pengawa nyadi pengajar. Maia nyambut ari pengajar tu tuchum belama ngenang laban ti bisi dinner ari pengajar sigi enda tau enda kutap-kutap bala bejaku laban ke mesti mayar kediri empu

Selamat Ari Pengajar - nyu sinu ati ninga lagu Kami Guru Malaysia malam tadi ba TV (lama dah enda engau belagu tu nyu masuk taun ke 6)

Tuesday, 11 May 2010

mmmmmmmmmmmmm

Ka enda ngerunding - utainya engai enda nyu nyingkap sebelah urat pala engau untak ga. Keni enda ni ngambi utainya enda ngacau untak enda ngemedis ke pala engau ati.

Ba dunya tu enti nuan enda ngerunding pengawa diri empu nyu ngerunding pengawa diri sebilek diri menyadi, diri sekaban engau bala kaban ga. Kadang-kadang aku kuchau-kuchau nganu diri empu nama meh ka ngemedis untak engau ati ngerunding penusah, penyaie engau pengaga urang neyyyy.

Nemu pengawa nya salah, nemu pengawa nya tau ngemalu diri empu, apai indai, diri sekaban nama meh ka ngerejaaaa. Nama kebuah kitai mensia engai ngerunding pengawa diri empu ti mai penyaie, mai pemedis ?????

Dajar enda alah ajar ga munyi ko jaku. Udahnya nama-nama utai nyadi tauka penusah ke nyadi ngagai kitai tauka urang ti lelak udah meri jaku ajar ke dilaban sida ga endur besadu tauka endur bepangai- apa kesssssssssssssssss. Maia urang ngajar ohhhh baka ke nadai pending, enda didinga ke orang jaku ajar nya tadi. Munyi ko laut bula ngumbai diri enda MENYAMPAHHHHHHHHHH sigi "BULAT" meh ati meda urang bansanya (nemu utai bulat ati kita???)

Nemu pengidup diri cukup-cukup makai tauka enda cukup makai - "BERLAGAK" baka urang ke bisi. Urang bisi tu nya sida ka nunda. Nadai nyeremin pendiau engau penatai pemisi cukup kenda. Tusahhhhhhhhhhhhhhhh udahnya minta ba kaban ( bala madi, apai-indai, diri sekaban) Enti enda berutang kin kitu. Baru seminggu udah terima alu nadai agi belanja - minta agai apai indai agai madi agi kaban. Ti apai indai, madi engau kaban engai jai ga kaban legi. Enda nemu putus-putus tauka enda nemu badu ngenusah ke urang, enti urang ngajar engai ninga. AKaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tusah-tusah ti mensia enda sereta engai berunding.

Tusah-tusah nya meh pengidup mensiaaaaaaaaaa
pstttttttttttttttttttt: Sinetron Dari Seberang benung ON belakang din - ukai main agi mesra dan gumbiranya sida bersembang. Ni enda bala hero sida Roma Irama senyum memanjang kereja laban ke bisi heroin merindang ati - Ia ka amah indu bilunnya ukai main agi nyu caik-caikkkk bejaku engau ketawa melayan hero peiiiiiiii nya meh kitai urang indu kedua mudah amat "MELAYAN" sida ke lelaki kenda nyengala dikelala. Nama-nama hal legi urang lelaki kumbai salah tang ia kebendar dua-dua salah. Lemai legi nyu beterauh ga sida ia betundi nadai peduli ke urang sepiak-piak.

Sunday, 9 May 2010

Selamat Ari Indai


Selamat Ari indai ngagai indai aku Mdm Jenie Jilum - ngarap ke ia gerai sereta sabar engau perangai bala anak ti enda nemu badu ngenusah ke ati apai indai. Minta ampun maioh-maioh laban ti ngenusah ka ati ia ketegal ka ngasa ka ati ia. Enda ulih balas penyayau engau "pengorbanan" ia semina Tuhan aja meh ulih malas. Taun tu enda begulai ngintu ari indai laban ke jauh.

Pia mega meri selamat Ari Indai ngagai bala blogger Iban ke selalu ngetu nemuai ba ruai indai dara tu - ngajih ke berkat Tuhan engau kitai belama ngambi kitai naka ulih nyadi indai ke cukup manah ba anak kitai.

ps nuju mum2b umbau mona - welkam agai dunya indai enda lama agi

Selamat Ari Indai

Indai Dara

Friday, 7 May 2010

Selamat Ari Pengada

Taun tu udah 43 taun ngasai ke idup di dunya tu. Nadai utai udah enda di asai kelebih agi penusah. Tang penusah nya meh ngasuh kitai panjai agi runding sereta idup engau lebih agi berjaga-jaga laban ketegal penusah ti datai ngajar kitai ngambi nguji engau nangka ulih ngatur pengidup ngambi ke enda ditinggang penusah belama. (Betul kenda jaku ku tu - asai ka nyu bebelit-belit)

Double celebration kenu ko - laban sama engau ari indai. Selamat ari pengada engau selamat ari indai ngagai diri empu hehehe.

Kini penunga kami manak legi - bedau temu dini ka ngintu tang dalam untak dah ga bisi 3 iti endur. Nganti lemai legi berunding baru. Arap ke dunya enda sekut meh lemai legi laban urang maioh dinner ngintu ari indai.
Ngajih kediri empu gerai, senang lantang nguan menua ngajih ke ruang bilek diri empu meruan belama taja penguji semampai datai belama. Arap ke berkat Allah Taala meruan engau kami sebilek.

Ti bisi rezeki munyi ko laut ila engkah gambar indai dara nyepu dian. Terima kasih ngagai bala kaban kelebih agi kitai ke sama-sama betemu ba ruai cyber ke ukai semina pangan ba dunya cyber tang alu bepangan engau pangan diri ba dunya ka amat. Terima kasih agai semua.


Indai Dara


Tadaaaaaaaaaaaaa nya gambar sida manak

kek - ke tanda enda tau enda


Lama udah berangan ka makai lobster - maia baka tu meh peluang
(enda tau selalu ukai mina kolesterol tinggi , blood pressure sida sulu ke maia bup 555 ke dikena sida indai mayar niki mehhhhh)


nyu liling pala sida indai dara melah kek buffei - nasit maia nyeput enda kediri laban bisi indu seketeri kami (enda tau nyepu kediri ia mesti engau)


Sekeda ari rayat indai dara (dara enda pansut tukang nyenip aja)


nya utai ngasuh kolesterol apai dara ke enda engau makai tang engi ia ke nikimudil tetap apai dara pusing dulu ( taja nadai apai dara tang laban ke udah dibayar agensi mudil apai dara, tugas nyadi mudil enda tau enda dikereja laban pengawa sida 3 mudil tu tetap engau bisi pincin hahaha)

Thursday, 6 May 2010

Ni Ko Nuan Meh

Enda ambis-ambis bejerita ke urang bilek sepiak. Ia ga amat deh kumbai badu ia paking kerita ia ba mua rumah endur kami diau meda tak lama meh kerita ia paking ba dalam. Udahnya 2 minggu ti udah bepun baru ga ia paking ba mua rumah kami. Munyi ko jerita aku suba ia bisi 3 iti endur paking ti ba endur ia empu - tauka endur ti enda ngambi endalan urang bukai. Kerita ia baka engi aku ga ka siti aja ti kerita ia nyu 4 buah engka ga nyu ngambi endalan aku.

Nya meh aku ti beruban munyi ko laut nyu terkial-kial surut mansang ka pansut ari rumah laban ke kiba kanan engau mua rumah bisi kerita magang paking. Peiiiiiiiiiiiiiii untak nyu dindik ba kaki nya enda nemu berunding ke urang bukai. P**** dik nya lapa deh. Nya aku ko aku madah agai laki aku, "ka madah agai bini ia aku nganti bini ia pulai terebai ila". Alu ishhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh saut apai tuai aku. Anang ngiga laya ko ia. Nadai nya ngiga laya deh - kitai madah utai ka amat ko aku. Peda nuan cigu tuition Nana nyu paking ba mua urang (nyu ngacau endur paking urang), palan kitai empu bisi tang nyu dalah ke sida mensia ka nadai untak nya ahh" nyu kitai nunda ia nadai untak ngacau endalan urang bukai paking.

Enda memunyi ia ninga aku madah munyi nya. Urang sepiak kanan kitainya maioh kerita ia ga bala ia selalu nemuai agai ia - enda nyamai ga kitai ngena palan sida ia ga palan kitai empu bisi deh. Ishhhhh enda ibuh meh ko ia ga. Ia dahhhhh ko ati aku din amat sial amat mensia sepiak kiba aku tu neh.

Puas ka mikir keni ka ngasuh kerita ia nya enda paking ngacau ba mua rumah aku dia - laban kerita ia nya sigi enda mindah, puas nganti ia mindah endur aku engkah kerita kami ba luar ngambi ke ia enda paking dia. Ia ukai nurun kereja deh -entah nama enda pengawa ia bekurung di rumah besari-sari, Nganjung anak ia skul ngena motosikal ga ia.

Nasit ga malam ari 4 nyin kemari bini ia bisi pansut ke bukai ngena kerita nya. Nama deh ngelebus ia alu aku mansut ke kerita kami alu paking ba mua dia. Sigi enda engkah ba dalam kerita kami udahnya sampai malam ari minggu.

Nemu ga ia paking ba dalam sereta engai ga ia paking ba luar sentang mua rumah ia - iran aku, ba palan endur aku ngeka nya ga ia paking dia. Saritu seminggu ia nadai paking ba mua aku - aku pan senang ati laban cigu tuition nana enda paking kerita ba senentang urang bukai.

Pagi tadi aku "terserempak" engau bini ia. AKu ka masuk gate rumah pulai nganjung minah lalu ia ngena motosikal nganjung anak ia. Apuuuuuuuuuuuuuuuuuu enda senyum ia meda aku "buat deeeeeeeeeeeeeeeee" Ngelama tu tuchum belama nama kami bepansa tauka nanya pangan diri berHI-HI. Aikkkkkkkkkkkkkkkk apa kesssssssssssss ringat pia laban aku ngalah ke kerita ia paking ba luar malam nya pio ????????

Aikkkkk ia tauka aku ke patut ringgat????????? Alaaaaaaaaaaa enda isahhhhhhhhhhhhhhh ti nuan engai senyum agi tauka engai nanya agi. Enti semak aku bejaku engau ia madah ngasuh ia anang paking ba mua aku dia engau cara ti manah kada enda di laya ia aku deh. Tu ukai bisi jaku nama-nama. Mina maia ia bejalai mai kerita ia aku alu ngambi peluang paking kerita ba luar ke selalu endur ia. Tang endalan nya aku empu - enda patut ia ringat.

Lantaklah kau labuuuuuuuuuu. Engai agi isahhhhhhhhh aku ke kita nya. Anang ngelawa kediri meh. Tupi aja laki engau anak nuan ngambi gemu agi miahahahahaha

Sunday, 2 May 2010

Prujik Minggu Baru

Minah ngumba kediri ti bejaku - ia badu enda meh nyebut aja ukai nemu ngereja utai. Ukan semina nyebut tang lebih agi meri kumin tauka mantah. Udah ke pindah sereta diau ba rumah sewa lelak amat ninga ia madah rumah ke endur kami diau diatu enda "cantik".

Lawa amat munyi jaku neyyyyyyy - sangka tak udah ngumin alu beruban mai ngadu (make over) aku tu lebih gi ka meda utai cantik ko aku nganu ia - uji nuan enda nemera ke bup engau ayam nuan enda mami muai masa ngemas utai nuan, bisi ari mami ngelagu rumah tu bajik agi.

Nya meh ko ati ka ngaga prujik minggu baru tu - nitih ke perintah bos mit kami ka ngasuh ngadu ke rumah cantik. Arap-arap ulih encuri awak meh ( mar ga nyadi CEO MYHOME & CO LIMITED) kelalu maioh terebeling kin kitu maioh miting engau macam-macam pengawa meh.

Ila ngambi gambar SEBEDAU engau PENGUDAH (betul kenda jaku tu hehehe)

Saturday, 1 May 2010

Gagau Kenu - Bisi Ari Ngecat Ruai Baru

Urang ngintu Labour Day diau jenuh ngetat kediri - tang kuli king siku tu enda jenuh. Pagi tadi laun dani -peluang wai dani laun anang muai ahhhh. Gawa nyadi kuli king anak engau laki nadai nemu kemisi munyi ko jaku urang maia ari tu 24/7. Udah ka gawa bebasu engau bejembui ke gari, besapu engau ngemop sereta meri sida anak makai rilek enda lama indai dara. Dedugau nunga litup. Neyyyy sempat bejegau belah ruai bala kaban (bisi ka nyu dah nutup beluk tang bisi mega ke baru ngetak ke beluk). Peda ruai bala kaban maioh dah dicat baru, engi aku lama dah enda dicat, nyu tetenguk ga ke ngecat.

Tu gamal ruai indai dara udah dicat baru, stail pua tampil dipilih aku sekali tu, nguji rari ari theme ka selalu dipilih aku ngelama tu - bungai ( munyi ko anak mentang2 nama mami bungai semua mesti bungai - enda isah mami kita tu ahhhh) Bisi reti ga kebuah aku milih deh ko kitai.