Wednesday, 16 September 2009

Kemisi oooooo Kemisi

Agi kereja kelia menya di Bethelehem ama nyu ka ujung taun 2 iti utai danti. Siti nganti perintah mansut ke bajet taun baru ( laban nganti perintah meri bonus ) lalu siti agi nganti kementerian pelajaran mansut ke kelinda sekula( laban ka nemu pemaioh kemisi)

Mingu nyin kemari (ari 4 @ 11/9) udah dipansut ke kelinda sekula. Nyu juling leka mata aku meda kemisi sekula taun baru nyin ila (2010) kelebih agi maia kemisi sekula ba tengan taun.

Nyamai udah nemu maia kemisi - ulih ngaga prugrim. Kami menyanak nadai entu ulih ngaga maioh prugrim taun baru (2010) 2 manuk ka disabung. Siku pasang ba kelang PMR alu siku agi ka dipasang ba kelang SPM. Kita ke nadai anak disabung taun tu gaga meh plining kelebih agi ti ka bejalai. Pama meh ulih ngelimat mimit ti tumu plining.

Penggal I


Hari Persekolahan 04.01.2010 - 29.01.2010 ( 20 )
Hari Persekolahan 01.02.2010 - 26.02.2010 ( 20 )
Hari Persekolahan 01.03.2010 - 12.03.2010 ( 10)

Cuti Pertengahan Penggal 13.03.2010 - 21.03.2010 ( 9 )

Penggal II

Hari Persekolahan 22.03.2010 - 31.03.2010 ( 8 )
Hari Persekolahan 01.04.2010 - 30.04.2010 ( 22 )
Hari Persekolahan 03.05.2010 - 31.05.2010 ( 21 )
Hari Persekolahan 01.06.2010 - 04.06.2010 ( 4 )

Cuti Pertengahan Tahun 05.06.2010 - 20.06.2010 ( 16 )


Hari Persekolahan 21.06.2010 - 30.06.2010 ( 8 )
Hari Persekolahan 01.07.2010 - 30.07.2010 ( 22)
Hari Persekolahan 02.08.2010 - 31.08.2010 ( 22)
Hari Persekolahan 01.09.2010 - 03.09.2010 ( 3 )

Cuti Pertengahan Penggal 04.09.2010 - 12.09.2010 ( 9 )

Hari Persekolahan 13.09.2010 - 30.09.2010 ( 14 )
Hari Persekolahan 01.10.2010 - 29.10.2010 ( 21 )
Hari Persekolahan 01.11.2010 - 19.11.2010 (15 )

Cuti Akhir Tahun 20.11.2010 - 02.01.2011 ( 44 )

Thursday, 10 September 2009

Enti Diberi Peluang - Ka Betemu Engau Sapa Kita????

Enti bisi urang nanya kita - sapa meh ka dibai betemu (esp urang ke benama, berita di dunya tu) Pelaba aku maioh urang ka dibai betemu. Engi aku enda aku kiruh ka betemu urang urang "penting" nya laban sida ukai ngelala kitai enda pia ( hehehe jai akal) manah agi betemu engau kaban belayan ti lama udah enda engau betemu ( ni ko diri empu meh hahaha -ia ke bendar urang ke ka dibai betemu sida gerenti nadai ari betemu engau diri ti baka aku tu hehehe. Buang karan aja ko urang nya pelaba aku ti aku mai ia betemu hehehe)

Sayau Lidi D umur enda gayu - bisi kebuah mehnya ko Tuhan


Grup Da Bitel - dalam mimpi nyadi back up singer kakakaPuuuu- mit amat ga sais Midam Tusut neh


Gandhi - Kasih tudah tuai nyu enda dapat bejalai nya aku ngiring ia pama meh ngicha ka diintroduce ke ia agai producer pilim Buliwut ulih ga belakun engau sida sarukanKuin Jabit n Prin Cair - hu r u, suri i enda ngelala u ko kuin jabit nganu aku


Kasih tudah Pikacu hehehe Picaso kumbai Nstain (Ukai nama deh nyu enda ingat kediri megai ucu Picaso -pama urang ke dipegai aku nya ka amat painting kenu setiap lemai sigi nyunting meh ia enda lama drawing book abis


Lasabit Tila
Nyampau meh ia ka kiruh engau aku buang karan layan minah takde kelas ni ko ia bejaku laut hahaha


Hahaha nya gamal tudah Nstain - pecoma tudah Picaso kumbai Nstain hehehe (TQ Chris n Lyana sigi baka nyu tuai )

Nyu nadai utai dikunsi nya deh nyu tebatai gamal kelia munya- Pama meh kuchau-kuchau kena update blog. Laban ukai nyengala mensia - nama pan dah di Ibankan hehehe (nama Iban magang engi sida ia tu)

Thursday, 3 September 2009

Ngerichau @ Kutap-kutap @ Mucau @ Mut-Mut Kuchau-Kuchau Nyu Baka Burung Semalau

Pengawa aku sepagi tu nyu baka burung semalau nyu ngerichau @ kutap-kutap @ mut-mut bejaku kediri ngenang utai ti nyadi :

1 - Kami serumah siku mati laban H1N1

-pagi ari 2 tu kemari tumu petungal aku talipaun madah ke bisi bala kami serumah parai di Sibu. Nama penyakit ku aku, enda nemu ko ia ga. Dahnya nyu ari siti aku talipaun agai sida inda di rumah panjai nya baru nemu nama pemarai tudah tuai. Agi biak amat tudah baru 20-an, baru beranak 2 lalu benung bisi ia ke 3. Akai daiiiiiiii kasih mat. Dadak-dadak sida klinik di Betong din. Kati ko enda ngumbai dadak deh. Ia bisi tanda penyakit H1N1 nama kebuah enda refer kes ia tu ke sibu tauka ke kuching. Tembu teju kenya aja ( 2 minggu ia sakit - 2 ari ke pemudi sebedau ia parai) nya laki ia nganjung ia kediri ke Sibu meda ia nyu getar-getar. Masuk ICU dah nya 2 ari alu nadai.
Pemadu dadak sida ke kereja dia (klinik Betong) dadak sedadaknya. Merinsa mat ga kitai di menua sarawak tu deh nadai perengka ka ngecik penyakit bansanya. Rauh-rauh sida perintah ngumbai menua sarawak / malaysia maju puiiiiiiiiiiiiiii maju kepala otak korang yang botak sebab kaya raya kerana duit rakyatttttttttttttt.

Dasuh urang anjung terus tudah tuai tang bala ia minta tanguh laban ke dibai ke entulu nganti penatai apai ia kereja kayu di menua Brazil din. Maia aku ke nulis post tu (3/9) apai ia datai.

Kasih ninga cerita tudah laki ia - maia lutor madah ke bini ia udah nadai sigi alu enda meda gamal bini ia munyi ko jaku nembiak maia ari tu "buat kali terakhir" laban alu diberi urang mandi dahnya alu di "seal" urang ngena plastik . Enda tau dipeda ko lutor engai ke virus ngerampit. Ambulan nganjung agai rumah mayat ba spital entulu. Dahnya datai di entulu dilapis urang baru ga ngena plastik entah berapa lapis. Nadai tau disengaie ko lutor.

2) Nyamai ngambi utai urang

Apai kami rajin amat betanam ke buah nyentuk ke tanah ba luar rumah (tisi pagar) ambis ditanam ke ia nyiur, pisang, tubu, manga kechala, lumuk, temedak engau maioh macam utai bukai. Ukai ngasuh nyamai sepi aku ngasuh ati pedis aja nanam utai ba luar rumah. Indah utai ditanam dalam kumpaun rumah ga dicuri urang. Nyamai-nyamai tembu ta ambi aja ama buah tau dempa nadai kiruh nanam engau nyaga sida pencuri.

Ia ka buah nyiur enda ibuh sebut - tembu ta mai guni apai tuai cina siku ngambi buah nyiur laban ke rajin bebuah sereta lebat (ukai sepun tang 3 pun - nasit kedua udah ditebang). @ kali udah aku tepeda ke apai tuai cina nya ngambi buah nyiur. Dirara aku ia, nemu kita nama saut ia????? "saya amik sikit saja oooooo , itu olang ( ia nunjuk ke lus endur urang kereja enda jauh ari kami) lagi manyak amik ooooo. Eeeewahhhhhhhhhhhhhhh udah encuri ngambi utai urang nyaut agi. Aku laban ke pedis amat ati nyu enda ingat ngambi gambar.

Diatu temedak benung bebuah -kedua kali dah bebuah. Mula temu bebuah maia kami manak baru datai ari ng latak. Mina ambi makai sigi maia agi muda ke lauk. Udahnya meda batang ia aja ambis dambi urang tang enda entu lebat. Ke sekali tu raya pengelebat buah ia (ila ngambi gambar) Tusah ati aku ngenang - laban buah nya ke lebat amat ti dijual bisi ke belanja dapur sida apai aku di rumah panjai din. Ia ga temedak kawin agi.

Maia cuti tu kemari dinga aku ta capuh bala anak urang ke kereja bekuli ba kumpeni transpot enda jauh ari kami ditu niki buah manga. Akai daiiiiiiiiiiiiii nadai tau masuk bebuah meh manga kami nya. Berangan ke ngambi maia lemai peda tak nadai ga tudah buah nya lesap. Rauh-rauh aku ngerara, nyu kesepal sida rari.

Nya meh ko aku sepagi tu ke kucau-kucau bejaku kediri, nama aku enda ampit buah temedak nya ila sigi aku tebang sekali pun ia - enda pedis ati agi.


Nyaaaaaaaaaa nyu aku mantup ke pemedis ati tudah blog aku tu (sigi ga nehhhhhhhhh)