Monday, 19 July 2010

Pugu Pantu

Anang kiruh ke sida ke sutnya makai kitai. Maioh urang enda nemu makai pugu pantu. Agi suba tembu tak ditempalung ke baruh rumah aja pugu upa pantu. Sema ti diguna pan kena urang ngulai kasam. Kebuah pia - pugu pantu sigi pait. Tang urang ti ka makai pait sigi digiga ga ke paitnya.

Nadai pait sepi aku laban ti ka makai. Pugu pantu ditesap alus udahnya direbus dulu enda ibuh lama. Udahnya ditus. Utai kena ngulai baka belacan, pusu, bawang ( sapa ka pedas ( nyengat) gulai cabi - guring enda lama laban ke udah ditasak muai kelat.

Tadaaaaaaaaaaaa nya meh gamal lauk aku tengah ari tu tadi. Pugu pantu guring belacan.
Bendar aku saritu ney nyu ngenua iti entry hahaha kala ke ka

Malas Tah Ku Ingau

Nyu ka datai ujung mingu ba mingu nyin kemari enda berapa manah mood engau manah runding kaban. Aku jampat ngambi ati tauka ringat tauka aku nyu lelak tauka nyu pemuas ia ko urang nyu enda alah tat ka, nyu nemu ga ngambi ati nama urang dah puh amat ngaga kitai bansanya.

Tusah ga mensia laban ke maioh amat kitai ngumbai diri nemu semua utai, ngumbai diri manah lebuh maia bejaku engau. Nyema utai jai nyadi ba sida alu urang bukai ti kumbai sida ia mai tauka ngereja penyalah. Peiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii auk kita aja meh manah nadai nya kiruh deh. Nadai urang enda dikelala kenu tang maia bepansa engau urang ke dikumbai telaba tauka dikelala enda ga besapa. Kaban engai jai mesti urang ka bisi stindit engau kaya - kaya memagang urang engau begulai - peiiiiiiiiiiii enda kiruh aku tu, aku tu anak urang merinsa diau rumah panjai di menua ulu nemu diri sigi enda kiruh ke utai bangsanya - peiiiiiiiiiiii alai meh nuan.

Ti bejaku nyaut urang alu rari ari utai dikerandau ke urang - nya meh SEREDAH tau SUT. Waya dalam udah maioh putus kini. Nya alai ke bukai engi urang alu kebukai saut ia. Ia aja nemu berunding ke pengidup engau pengarap - kitai tu kelebih aku tu enda nemu utai. Bah nama aku tu nadai runding pia enda mikir ke pengidup engau pengarap - bisi meh utai tau nyu rauh-rauh kitai nyebut tauka madah tang bisi ga utai semina deka ditemu diri empu aja kelebih agi ba hal pengidup. Legi urang nyebut ia ga gagau kediri madah kitai tu nya - nya alai kita bansanya laban enda tu nya. Peiiiii malas tah ku ingau - just wait n see ko ribai . Ahhhhh deh kapa ngira nya agi lak ni ko ia meh . Kapa enda bejaku kulu kili ngajar urang ngambi ati ia puas laban ia aja ke nemu utai, ia aja ke manah

Monday, 12 July 2010

PANJAI KAKI ( USJ - IKEA - PUTRAJAYA - KLIA - SG BULUH - USJ

Ari 6 minggu nyin kemari panjai amat kaki kami sebuat - tang enda ngacau panjai kaki ney anang panjai jari hahahaha. Plan ia ke amat ka agai ikea jalai-jalai ngiga makai kenu laban lama udah enda nguyas ke sayap manuk engau meatball dia. Ko jaku kami duai Yet aja udahnya Tiq bisi nemuai agai ia alu kami 3 + minah lepak kin maia tengah ari. Aku alu ngambi kesempatan nyadi mak datin minta ambi Tiq malas ka driba kediri.

Sigi nganjung diri makai aja kami kin - laban ikea bisi jual mudah engai berebut engau urang medautai dia laban kelalu maioh mensia. Indah ke makainya pan lelak bediri nganti urang ke angkat ngiga endur duduk. Nadai photo shot bala mudil ditu bara makai tambah agi enda entu nyamai begambar urang bisi di tisi kitai nganti kitai ka angkat laban ke berebut kendur duduk ( peiiii tek naka-naka pemaduuuuuuu)

Udah makai alu pulai kami. Kami duai Yet nitih ke pemai driba aja, kumbai terus pulai nemunya bai Tiq lepak agai Putrajaya meda bungai. Enda ga sempat masuk ke dalam laban ke mit endur mensia ngemaiohnya ia ke bebaris ka tama ke dalam nya udah lembau meda. Tambah agi aku berumban laban 4.30 ka ke KLIA ngambi aya kami ke datai ari entulu. Meda ba luar aja meh. Akai nyu rabun meda bungai - sesengit ati ke meli tak tusah ke nawar rega laban mensia kelalu maioh, nya aku ngenda kediri. Ila ngerajin ke diri agai sg buluh kin ga ti ka meli bungai.

Pukul 4 nyau kami mulai kediri. Aku datai di rumah alu beguai ga ka nurun ke KLIA sempat ga melayan sida Pembanci sekejap, ka enda kasih ga, tudah nadai kena layan ba area kami ditu. Nasit nadai maioh utai tanya - ukai engai melayan tang laban ke beguai.

Ari KLIA ngetu enda lama nganjung ia meli perengka - tudah tuai transfer kediri meli utai mimit perengka kena tinduk. Dahnya baru aku nganjung ia ke sungai buluh kin. Aku bara berandau engau indai ba talipaun nyu enda berati ke jalai huhuhu alu ke kl nasit ba tol jalan duta aku bepusing alu meli minyak nya tepeda ke Datok K engau parari ia. Engka ka pulai nganjung anak ia ke biak agai bini dulu ia ke damansara kin kini.

Nya meh - sigi panjai amat kaki lebuh ari 6 tu kemari. Sukat udah enda bejalai legi beminggu ga enda mindah


bala indu dara engau indai dara melepak di putrajayaka begambar ba logo 1 m'sia tang kelalu maioh mensia ari jauh aja meh tudah minah begambar


orkid batik
mungaaaaa ukai orkidlah


dalam nyin baru ia tang enda sempat masuk laban ke bisi pejalai ke bukai tambah agi mensia ngemaiohnya enda ibuh aja meh


datok k ngisi minyak

Saturday, 10 July 2010

MEREJUK EHHHHHH MERAJUK (Ringat mehnya)

semina kena ngelagu karang aku ke sekali tu


Ti laki urang ngempu bini bajik sigi pemadu sayau sida ke bini sida ia. Sapa enda sayau ke bini ti pemajik baka gambar miss world tu ney. Sigi bendar sida ngasi ke bini - tubuh kada tau rusi, mua kada tau tumbuh semua tauka nadai tau tumbuh utai ke ngasuh mua bini jai tauka enda bajik.

Nyu bekenang ke mua - kasih amat aku meda anak indu aku ke tuai engau ia ke numur dua biak. Balat amat mua seduai ia tumbuh semua. Engi ia ketuainya nyu ambis tudah mua endur sida semua "party". Bendar ngiga cara bakani deka ngerai ke mua tudah tuai. Maia ia pom 3 mua ia tumbuh semua ngemaiohnya. Ia ke numor 2 biaknya pama agi ga, jarang aku meda nembiak umur 11 taun tumbuh semua ngemaioh engi ia. Ni enda kasih meda sida mua anak ngemalatnya diserang sida semua. Munyi ko tanah anak kami "enda isah" ga gamal enda bajik tang enda diserang semua ngemalatnya baik ga agi.

Nyu kemuas ninga urang madah bisi klinik kulit ke manah ba SS15 ba Subang Jaya, nyau ga aku nguji nganjung seduai ia kia. Ngelama tu nganjung agai beauty center aja enda kala nganjung agai klinik bakanya. Ari 1 agai ari 5 tusah endar ka beranjung laban sida ke bisi tuition engau bisi pengawa ba sekula maia lemai.

Lemai ari 5 kemari udah ngambi Minah pulai ari English class ia jam 3.30 alu nyau kami manak ke kliniknya. Nyu ka pukul 4 datai laban ke tusah ngiga endur parking. Peda mensia ngemaiohnya lalu counter engai nerima urang agi. Asuh ia datai tumu pagi ari 6 laban 8.30 udah buka ko sida.

Nya tengah ari tadi sepemulai ari sekula Nana engau Igat ( saritu ari ngambi riput kat anak) pukul 11 lalu pulai ke rumah ngambi seduai ke biak ke tinggal di rumah. Nyu ka pukul 12 meh kami datai ba klinik. Peda mensia ngemaiohnya ga. Pajak ka ajak meh ko aku enda alah nyu beila-ila. Nyu pukul 2 baru datai ba adan kami manak. Engi Wie diberi lutor ubat unsut aja kena pagi engau malam. Engi nana diberi lutor ubat unsut engau ubat empa. Sementara ke nganti kami ke betemu engau lutur, sempat kami manak makai dulu laban ke nyu tengah ari.

Aku alu ngambi peluang ga minta krim mua kena aku muai lau (tompok2 pigmentasi ko laut hahaha) nyu besai sebesai ba mua. Udah ga 3-4 taun tu sigi jarang amat engau urang befacial laban ke nadai entu ari ( ke batang ia nadai bajet agi laban ke nyu badu kereja) ka minta bajet ba urang ukai nyamai nyua ke tapak.

Nya malam tadi bos besai aka PM kami bisi talipaun nanya ke pengawa kami manak saritu. Madah meh aku kami manak ke berubat mua. Akaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bedau madah ke ampau bayar alu nanya ke ngena ING kenda ( dini bisi klinik pakar ngena ING) Ngambi ba klinik biasa ka bisi ING tau meh ko reti jaku ianya. Bah ka nguji betemu engau sida lutor pakar ngemuas ka ati engau ka meda gaya pemanah ubat ke diberi lutur nya aku kebendar. Bedik ke ngasuh kitai ngiga lutor ke pemadu manah ngubat mua anak bini. Peiiiiiiiiiii dini ati enda BERANGATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Ukai selalu baru tu meh keterubah kami manak ke nganjung diri berubat. Kasi ke sida anak ngembuan mua ngenyai nya laban ke maioh amat semua. Nyadi meda ke udah betemu engau lutor aku alu numpang sekakiiiiiiii. Nyu asai ka ditempalung aku ke tong sampah sida ubatnya jera engau. Nyeeeeeeeeeeeeeeee ba di sanu DADAK, BAGU, PALUI, BELI ku aku nganu diri empu. Enda nganu urang bukai tajapan ati ringat ngagai bos besai. Laban ti aku enda badu kereja enda aku baka tu. Kena nupi diri empu engau nupi anak engka enda entu ngining urang aku deh, cukup kena kami manak nupi diri ga gaji aku taja enda besai bebelas ribu. Agi ke kena befacial tauka meli perengka ngadu ke mua diri enda ibuh minta ari LAKI anak indu aku agi ulih meh sangkung aku ngubat mua. NYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA kena ngajar kita ke INDU ke bisi mansa ruai aku tu, ti kita meruan kereja ANANG NGEMADU KEDIRI KEREJA enti nadai "Black n White" . Kitai indu makin tuai nyu makin maioh utai diadu, bedau sida buk ke enda tau enda dichuk 1-2sekali. bahhhhh umbas meh aku kuchau-kuchauuuuuuu

Wednesday, 7 July 2010

Nyera

Apu saritu tak nyelai asai nyawa, tetenguk ka makai utai ke nadai tauka pedis digiga. Nyeeeee ka mantup ke tetenguk meda gambar aja pama meh. Dini alah ngiga utai ke nadai. Tak mapap-mapap utai kedeka nyawa, enda berapa mat.

Escagot menua sarawak-agi suba puh amat engau ngiga tekuyung pasang, sigi staring munyi ko sida deh-diatu nadai danjung agi, empai memaia udah digak-digak duduk atas perau ngetat kediri celap, ia ga ai sungai mit pama mat penyelap ia wai


undang galah - nyamai mat sepit undangnya ditunu slurppppppppppppppegun plastik endur apai aku engkah undang ulih bubu ia. bendar tudah nyetuk sida undang ngambi ke bisi digaga ke bala anak uchu ti datai di rumah panjai - alu ditunu ba dapur endur ia nunu utai meh sida undangnya. Sama bela nunu kediri

Monday, 5 July 2010

Nadai Danjung Agi

Nadai entu cerita - nyu dah bari cerita aku tu tang Ujung bulan 5 nyin kemari kaban aku siku ( kami duai tu sekelas start ari F2 sekelas datai ke F6 udahnya ngagai U ke sama engau sama course agi) Mina ia beruntung laban ke agi kereja, nyadi aku nadai nasit enda panjai kereja. Ngining gaji kaban meh aku.

Ia SMS aku mai aku ngambi MASTER ba UPM. Nyamai bisi kaban engau sama belajar, aram meh tua ko ia maia aku. Nya meh ko aku nyaut SMS ia anang guai nyaut nuan aku aukkkk - ketawa dulu HAHAHAHAHA apu sanu ko aku nyu nadai danjung agi engi aku tu. Untak pan nyu makin betegal meh laban kenda gawa agi, nadai entu nemu dunya agi.

Ohhhh anang kenya meh ko ia. Ti belajar ke berapi ka aku ko aku, ngambi aku bisi pengelandik ba dapur engka jemah ari ka muka ensenis makai. Belajar ke teori nadai danjung agi engi aku tu, tambah agi tulang nyu buruk meh belajar lalu nadai ari meh tudah aku tu ka belajar. Indah pendiau aku empu enda ngintu diri ( amat ahhhh sekumbang kenda kereja agi jarang amat engau urang be"facial" sida buk semadi nyu ambis ka burak magang belah kening baru nganjung diri empu becuk buk nya pan selalu aja "delay". Ti siang ari sigi bara beranjung ke sida anak ke sekula engau tuition aja meh. Malam nyu ngintu utai di rumah ga. Ni ke danjung belajar agi, laki jarang ga di rumah.

Bedau apus cerita ke ngaga MASTER nya tadi. Lebuh ke ngangau ke bala kaban makai kena ngintu Gawai tu tadi, dia meh bisi kaban ke sama engau aku kereja suba bakanya mega. Sanu ko ia nganu aku, aram kitai belajar baru ngambi MASTER. Apuuuuuu ney nama bala tak berebut mai aku tu belajar baru ko aku nganu ia. Bah nyamai kitai bebala maioh belajar. Hehehehe enda ibuh pan aku tu ke nadai kereja. Nya bisi siku kaban aku ke nyadi lecturer ba UPM madah, bah belajar meh kita anang engai. HAHAHAHAHA ko aku ngenyegit kediri baru ketawa, Peiiiii indu tu buruk ahhhh ko ia- hehehe peda nuan gamal aku tu bisi ari belajar peda nuan, ko aku nganu ia. Ila nganti minah nyu besai ga ko ia - iskkkkkk nyu nadai danjung agi untak aku tu ia kebatang endar deh hehehehe.

Bah kita ke agi kereja pajak ke meh belajar, engi aku tu nyu nadai agi danjung tambah agi nadai ari engau jam ke cukup kena engau belajar aku tu. Bala agi mekang-mekang.

Nya meh cerita "Nadai Danjung Agi". Ngagai sida 3 ke mai aku belajar baru nya , bah kita 3 anang nganti lama2 agi pun kedia meh kala bisi peluang engau agi bisi ati. Good Luck munyi ko ribai